شروع در میلیجن با شور و حالی خاص به منظور طراحی و پیاده سازی یک تکنولوژی سودمند و تاثیرگذار جهت تقویت ارتباطات انسانی بوده است و در این راه ، فراز و نشیب های زیادی داشته ایم.

زندگی ما تغییر کرد زمانی که ماموریت اصلی مان را پیدا کردیم.ما به شرکت ها برای ارتقاء کمک می کنیم و به آنها کمک می کنیم تا داستانهایشان را از طریق ایمیل تعریف کنند.
با گردآوری تکنولوژی و انسان های خاص , ما توانسته ایم هدایت سامانه خودکار ایمیل مارکتینگ به شرکت های سراسر دنیا برای رسیدن به اهدافشان را پیشنهاد دهیم.

ما آموختیم که مدیریت و ارتباط باز برای موفقیت ما حیاتی بودند.بنابراین ما مربیانمان را کنار شما برای راهنمایی در مسیرتان قرار داده ایم.


تیم ما

اساس و قدرت تکنولوژی سامانه ما همیشه مردم ما خواهند بود و ما به ارتباط های انسانی باور داریم.به عنوان مخاطبین ما شما قهرمان ما هستید.علاقه ما کمک کردن به شماست.

تمامی حقوق این وب سایت برای میلیجن محفوظ می باشد© 2010-2018 .