انتخاب مجوز

همکار

مدیر حساب

ناظر

مدیر فهرست

مجوز سفارشی

از میلیجن در کسب و کار و تعاملات تان با دیگران کمک بگیرید.

با تعریف سطح دسترسی های مختلف ، همکاری ایمن و راحتی با تیم خود داشته باشید. با تعریف کاربران مختلف با سطوح دسترسی متفاوت ، علاوه بر نظارت یکپارچه ، هدفمند و کارآمد بر تیم اجرایی خود ، میتوانید کلیه فعالیتهای ایمیلی و کمپین های خود را به راحتی و با دقت ، نظارت نمایید. میلیجن راهکارهای بسیار راحت و ایمنی را جهت تعیین سطوح دسترسی و شرح وظایف و حوزه عملکرد کارمندانتان در اختیارتان گذارده است.

اکانت خود را ایجاد کرده و همکاری تعاملی و دوطرفه با تیم خودتان را شروع نمایید.

تمامی حقوق این وب سایت برای میلیجن محفوظ می باشد© 2010-2018 .