ایمیل مارکتینگ خود را در Bitrix24 CRM مدیریت نمایید

کسب و کار خود را با راه حل های مشترک میلیجن و Bitrix24 گسترش دهید.

برای راه انداختن فعالیت های ایمیل مارکتینگ با پرتال Bitrix24, اعتماد کامل داشته باشید.

لیست مخاطبین را مدیریت نمایید, ارسال کمپین ایمیل مارکتینگ,وضعیت کمپین را مشاهده نمایید,با پرتال Bitrix24 موثر بودن همه کمپین هایتان را ارزیابی کنید.

این راه حل نیز برای کاربران Bitrix24 با امکان استفاده فیلتر برای مخاطبین و شرکت ها میسر می سازد.

 

تمامی حقوق این وب سایت برای میلیجن محفوظ می باشد© 2010-2018 .