ارسال فایل

با Digioh فایل های حجیم را ارسال نمایید

ازادغام میلیجن با Digioh برای ارسال فایل های حجیم در کمپین ایمبل استفاده نمایید.

ادغام جدید ما با Digioh برای ارسال فایل های 10MB تا 2GB در چند ثانیه و بدون هیچ کد و مهارت های تکنیکی امتحان نمایید. شخصی که اجازه دسترسی به فایلتان را دارد را کنترل نمایید و شخصی که آنها را دانلود کرد را شناسایی نمایید.

 

تمامی حقوق این وب سایت برای میلیجن محفوظ می باشد© 2010-2018 .