ایجاد فایل پشتیبانی مخاطبن

پیوست فایل متنی از مخاطب جدید

اضافه کردن مخاطب ها به Dropbox

هر سری که مشترک جدید ,وجود دارد Zapier به صورت خودکار یک فایل متنی به صورت پیوست ایجاد می نماید.

 

تمامی حقوق این وب سایت برای میلیجن محفوظ می باشد© 2010-2018 .