منتشر کردن فرم های ثبت نام

ادغام میلیجن با PadiAct به شما اجازه بهینه سازی کلکسیون از مشترکین ایمیل به وسیله استفاده فرم های ثبت نام رفتاری که بر اساس رفتار مخاطب پایه ریزی شده است. یک سری ازعوامل شامل: صفحات اخیر مراجعه شده, تعداد آیتم های کلیک شده, زمان روی سایت یا خیلی از شاخص های دیگر باعث می شوند فرم های ثبت نام برای مراجعه کننده ها ظاهر شود.

لیست ایمیل خود را با فرم های هدف گذاری شده در وب سایت خود افزایش دهید.

ادغام میلیجن با PadiAct به شما اجازه بهینه سازی کلکسیون از مشترکین ایمیل به وسیله استفاده فرم های ثبت نام رفتاری که بر اساس رفتار مخاطب پایه ریزی شده است.

یک سری از عوامل شامل: صفحات اخیر مراجعه شده, تعداد آیتم های کلیک شده, زمان روی سایت یا خیلی از شاخص های دیگر باعث می شوند فرم های ثبت نام برای مراجعه کننده ها ظاهر شود.

ویژگی های اصلی ادغام PadiAct عبارتند از:

  • فرم ثبت نام lightbox را در وب سایت خود برای ثبت نام مخاطبین مبتنی بر معیارهای خاص طراحی کنید
  • تست های A/B برای طراحی فرم ثبت نام ، محتوا ، انواع فراخوان در هر مکان و زمان
  • ادغام با Google Analytics به منظور دریافت گزارش های دقیق نرخ تبدیل
 

تمامی حقوق این وب سایت برای میلیجن محفوظ می باشد© 2010-2018 .