هماهنگ سازی مخاطب

از مشترک یا لیست جدید مخاطب اضافه نمایید

هر سری که لیست جدید یا مشترک جدید وجود دارد Zapier به صورت خودکار یک مخاطب می سازد.

 

تمامی حقوق این وب سایت برای میلیجن محفوظ می باشد© 2010-2018 .