اضافه کردن مخاطبین جدید

انتقال داده بین میلیجن و Xero را خودکار نمایید.

راحت ترین راه برای این که برنامه هایتان را مرتبط سازی کند!

انتقال داده بین میلیجن و Xero را خودکار نمایید.مخاطب از مخاطب های جدید, مشترک ها,صورت حساب ها, لیست یا رسید ضافه نمایید.اضافه کردن صورت حساب ها از مشترک های جدید یا لیست

در 5 دقیقه راه اندازی نمایید و هر طور که مایلید آن را شخصی سازی نمایید!

 

تمامی حقوق این وب سایت برای میلیجن محفوظ می باشد© 2010-2018 .