هماهنگ سازی مخاطب CRM

آیا می خواهید میلیجن و Zoho CRM با هم ادغام گردند؟ با این ادغام سازی باعث شوید میلیجن و Zoho CRM به هم متصل گردند.

صدها ساعت از طریق همکاری برنامه ها با Zapier ، صرفه جویی کنید.

این ادغام سازی به کمک Zapier ارایه شده.

 

تمامی حقوق این وب سایت برای میلیجن محفوظ می باشد© 2010-2018 .